, Διαδικασία Παραγωγής Υφασμάτων - WORLDUP INTERNATIONAL (HOLDING) LIMITED

Διαδικασία Παραγωγής Υφασμάτων

Υφαντική Διαδικασία

Η επιθεώρηση υφασμάτων μας για την αγορά των ΗΠΑ είναι ένα τέταρτο πρότυπο, για την αγορά της ΕΕ είναι το διεθνές πρότυπο της ΕΕ.

Διαδικασία πλεξίματος

Η επιθεώρηση υφασμάτων μας για την αγορά των ΗΠΑ είναι ένα τέταρτο πρότυπο, για την αγορά της ΕΕ είναι το διεθνές πρότυπο της ΕΕ.